Kosten en Vergoedingen

Zorgverzekering:zorg
Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Behandeling wordt enkel vergoed wanneer een diagnose (DSM-IV) gesteld kan worden en een diagnosebehandelcombinatie (dbc) geopend wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generaliseerde Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). Je huisarts maakt een inschatting welke vorm het beste bij je past en geeft een verwijsbrief mee waarop de betreffende vorm aangegeven is. Om in aanmerking te komen voor vergoeding bij jouw zorgverzekeraar heb je deze verwijsbrief nodig en dien je deze mee te nemen tijdens het intakegesprek. Indien er geen sprake is van een psychische probleem zal ik je terugverwijzen. Ik breng hier geen kosten voor in rekening.

Generaliseerde Basis GGZ (BGGZ):
Afhankelijk van het zorgproduct zullen er 2 tot 12 sessies worden vergoed; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na ons intakegesprek bespreken we in welke vorm je valt.

Specialistische GGZ (SGGZ):
Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt.

Eigen risico:
Voor zowel de SGGZ als de BGGZ geldt het verplichte eigen risico van minimaal € 385.

Contractvrij:
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening.  Als je een ‘echte’ restitutieverzekering hebt, dan krijg je de gehele behandeling vergoed. Heb je een naturapolis of combinatiepolis dan krijg je een deel van de behandeling (waarschijnlijk ongeveer 70%-75%) vergoed en betaal je het overige deel zelf. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor informatie over het type polis.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand, maar hierbij is het grote voordeel dat je vrije keuze hebt van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een ziekenhuis).

Mijn advies is om vooraf contact met je eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren over het percentage vergoeding van de behandeling in mijn praktijk dat geldt voor jouw verzekeringspolis.

Wat betekent dit voor jou qua kosten?:
Zoals hierboven beschreven zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van jouw type verzekeringspolis. De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat je in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld. Voor een overzicht van de tarieven in de BGGZ en de SGGZ klik hier.

Zelf betalen:
Indien er geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je toch psychotherapie wil ontvangen, of als je er zelf voor kiest om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan, dan geldt een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dat jaar vastgesteld tarief  per sessie van 1 uur (incl. administratief werk). Deze betaal je geheel zelf.

Lees meer: Algemene voorwaarden