Welkom

Contact maken, aanwezig en bereikbaar zijn, met elkaar kunnen samen werken, opbouw van een werkrelatie, de ander ontmoeten zijn voor mij belangrijke elementen van psychotherapie.

Wie is de ander in context van zijn omgeving. Hoe kan ik ondersteunen bij het zoeken van verloren krachten, zodat het eigen ontwikkel- en groeiproces weer opgepakt en voortgezet kan worden.

Aandacht voor de relatie, voor het effect van je gedrag,  je emoties op de ander (in intieme relaties, gezinnen). Wat betekent dat voor je verlangens en angsten voor de verbinding met elkaar.

In het algemeen is een psychotherapeutische behandeling gericht op het opheffen, verminderen en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en klachten.

Wahl Praktijk voor Psychotherapie is in 2013 opgericht door Barbara Wahl.