Kosten en Vergoedingen

ZORGPRESTATIEMODEL PER 1-1-2022:
Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is.

Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

Lees meer: Patiëntfolder Zorgprestatiemodel

Contractvrij:
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening.  Als je een ‘echte’ restitutieverzekering hebt, dan krijg je de gehele behandeling vergoed. Heb je een naturapolis of combinatiepolis dan krijg je een deel van de behandeling (waarschijnlijk ongeveer 70%-75%) vergoed en betaal je het overige deel zelf. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor informatie over het type polis.

Let wel: de voorwaarden bij de zorgverzekeringen veranderen ieder jaar. Let daar op bij het jaarlijks afsluiten van je zorgverzekering. Op de site van de Contract vrije psycholoog vind je jaarlijks vanaf november een overzicht van de actuele restitutiepolissen.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand, maar hierbij is het grote voordeel dat je vrije keuze hebt van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een ziekenhuis).

Mijn advies is om vooraf contact met je eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren over het percentage vergoeding van de behandeling in mijn praktijk dat geldt voor jouw verzekeringspolis.

Lees meer: Contractvrijepsycholoog.nl

Wat betekent dit voor jou qua kosten?:
Zoals hierboven beschreven zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van jouw type verzekeringspolis. De tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat je in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld.

Lees meer:  Tarieven in de GGZ

Declaratie
Je ontvangt van ons tijdens de behandeling maandelijks een factuur. Dien deze zo snel mogelijk in bij je zorgverzekeraar, zodat deze de vergoeding waar jij recht op hebt naar je kan overmaken. Vervolgens maak je zélf het bedrag van de factuur over aan ons. Jij bent dus uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan ons.

Zelf betalen:
Indien er geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je toch psychotherapie wil ontvangen, of als je er zelf voor kiest om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan, dan geldt een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dat jaar vastgesteld tarief  per sessie van 1 uur (incl. administratief werk). Deze betaal je geheel zelf.
Op dit moment reken ik per individuele afspraak 90 euro per 45 minuten.
Voor relatie gesprekken van 1 uur reken ik 120 euro.
Voor gezinstherapie van 1 uur en 15 minuten reken ik 150 euro.

Lees meer: Algemene voorwaarden