Kosten en Vergoedingen

ZORGPRESTATIEMODEL PER 1-1-2022:
Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De specialistische GGZ kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis noodzakelijk is.

Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie.

Lees meer: Patiëntfolder Zorgprestatiemodel

Contractvrij:
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening.  Als je een restitutiepolis bij de volgende zorgverzekeraars in 2024 hebt, dan krijg je de gehele behandeling vergoed. (Let wel: je eigen risico moet je natuurlijk wel jaarlijks zelf betalen).

  1. Staat je zorgverzekeraar niet in bovenstaand lijstje dan kun je overwegen vóór het eind van het kalenderjaar over te stappen naar één van bovenstaande zorgverzekeraars.
  2. Wil je niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan kan je hier zien welk % je zorgverzekeraar in 2024 vergoed van onze behandelkosten als je een Combinatie/Naturapolis bij hen hebt of als je een Budgetpolis bij hen hebt.
  3. De meeste verzekeraars vergoeden een percentage van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Omdat verzekeraars in hun contracten niet de NZA-tarieven opnemen, maar een percentage van deze tarieven, is vervolgens een percentage van het gemiddeld gecontracteerd tarief dus nog wat lager.

Let wel: de voorwaarden bij de zorgverzekeringen veranderen ieder jaar. Let daar op bij het jaarlijks afsluiten van je zorgverzekering. Op de site Contractvrijepsycholoog.nl vind je jaarlijks vanaf november een overzicht van de actuele restitutiepolissen.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand, maar hierbij is het grote voordeel dat je vrije keuze hebt van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een ziekenhuis).

Mijn advies is om vooraf contact met je eigen zorgverzekeraar op te nemen om te informeren over het percentage vergoeding van de behandeling in mijn praktijk dat geldt voor jouw verzekeringspolis.

Lees meer: Contractvrijepsycholoog.nl

Wat betekent dit voor jou qua kosten?:
Mijn tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Zoals hierboven beschreven is wat je zelf betaald van de behandeling afhankelijk van jouw type verzekeringspolis. Mochten er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor je met mij in gesprek wil over mijn tarief, dan sta ik daar in principe voor open.

Lees meer:  Tarieven in de GGZ

Declaratie
Je ontvangt van ons tijdens de behandeling maandelijks een factuur. Dien deze zo snel mogelijk in bij je zorgverzekeraar, zodat deze de vergoeding waar jij recht op hebt naar je kan overmaken. Vervolgens maak je zélf het bedrag van de factuur over aan ons. Jij bent dus uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan ons.

Zelf betalen:
Indien er geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en je toch psychotherapie wil ontvangen, of als je er zelf voor kiest om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan, dan reken ik per individuele afspraak 90 euro per 45 minuten.
Voor relatie gesprekken van 1 uur reken ik 120 euro.
Voor gezinstherapie van 1 uur en 15 minuten reken ik 150 euro.

Lees meer: Algemene voorwaarden