Problematiek

Je kuntĀ je aanmelden voor een kennismakingsgesprek of intakeĀ als je een of meerdere van onderstaande klachten ervaart:

Angstig zijn, somber zijn, dwangmatig zijn in denken of handelen, onzeker zijn, overmatig piekeren, gehinderd worden door negatieve gedachten of gevoelens over jezelf, snel boos worden en hierdoor in conflicten komen, last hebben van heftige gevoelens, moeite om je leven vorm te geven, moeite om jezelf staande te houden in relaties, vast gelopen zijn na ernstige levensgebeurtenissen, partnerrelatieproblemen, gezinsproblemen.

Lees meer: Werkwijze