Werkwijze

Klachten die je ervaart hebben hun oorsprong in een inter- of intrapersoonlijke problematiek.

Ik begeleid jong volwassenen, volwassenen, partners en gezinnen die zulk een problematiek ervaren. Het kan hierbij om zeer uiteenlopende klachten gaan. Klachten kunnen te maken met het verleden, bijvoorbeeld pijnlijke gebeurtenissen die men niet achter zich kan laten, maar ook situaties in het gewone dagelijkse leven kunnen stressvol zijn en klachten met zich meebrengen. Gesprekken geven ondersteuning voor de toekomst.
Klachten hebben vaak te maken met de situatie waarin je leeft met de interactie met anderen.
Ik gebruik, afhankelijk van de problematiek, ‘een op een’ gesprekken, partner gesprekken en van gesprekken met het gezin.

Naast de methodieken en instrumenten die ik vanuit vanuit de systeemtherapie hanteer, ben ik de laatste jaren enthousiast geraakt over interventies vanuit de schematherapie. EFT en mindfulness.

SYSTEEMTHERAPIE
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je klachten worden bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeem is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van je omgeving en leefwereld uitmaakt. Dit kunnen je gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook je maatschappelijke positie, je werk, cultuur en (religieuze) overtuigingen.
Systeemtherapie kan zowel bij individuele problematiek als bij relatie- en gezins problemen ingezet worden. Een belangrijk doel is om zicht te krijgen op jouw interacties met jouw systeem en de samenhang met de klacht. Kenmerkend is dat voor jouw belangrijke personen kunnen worden uitgenodigd bij de gesprekken. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden jij en je naasten zich bewust van de manier waarop jullie op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die jullie op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

Voor meer info: o.a. www.nvrg.nl

SCHEMATHERAPIE
Schematherapie is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie. Schema’s zijn gedachten en gedragspatronen die al in een vroeg stadium van de jeugd zijn ontstaan. Deze zijn bepalend voor de manier waarop wij de wereld om ons heen ervaren. Een schema kan ervoor zorgen dat je informatie niet goed begrijpt en daar vervolgens verkeerd op reageert. Zo’n schema kan op deze manier in je leven een storende rol spelen. Met je verstand weet je misschien wel wat je zou moeten doen, maar je gevoel stuurt je een andere kant uit.
Schematherapie helpt je om de oorsprong van je problemen te begrijpen en te veranderen. Je krijgt inzicht in je emoties en leert om op een goede manier voor jezelf op te komen. Zo verandert je gedrag, en daarmee ook je gedachten en gevoelens.
Schematherapie maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, experientiele psychotherapie en de systemische psychotherapie .

Voor meer info: o.a. www.schematherapie.nl

EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY
EFT is een beproefde methode om te helpen bij relatieproblemen.
‘Moeten we uit elkaar gaan? Hij is er niet echt voor me’; ‘Ze houdt niet op met zeuren’; ‘We maken alleen maar ruzie en we groeien uit elkaar’. EFT-relatietherapie kan een oplossing zijn voor deze problemen, omdat je met EFT werkt aan meer verbinding in je relatie. EFT heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën. We kijken naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties, naar de onderlinge verbinding, naar de zere plekken van vroeger en bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

Voor meer info: o.a. www.eft.nl

MINDFULNESS
Mindfulness richt zich op het hier en nu, op het ervaren wat er op dit moment is, zonder iets te veranderen, zonder te oordelen, af  te stappen van de automatische pilot.
De oefeningen zijn ervaringsgericht, lichaamsgericht en bewustzijnsgericht.
Mindfulness is effectief gebleken bij verschillende klachten en herhaaldelijk onderzocht met betrekking tot depressieve klachten en pijnklachten.

Voor meer info: o.a. www.seetrue.nl